Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ?
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ?
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ?

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì?
Theo quy định tại Luật lý lịch tư pháp năm 2009: “Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng nhân cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản”.
Phiếu lý lịch tư pháp gồm có phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2. Trong đó, phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cấp cho cá nhân, người không có Hộ khẩu thường trú, người không xác định được nơi cư trú; Cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố xét xử hoặc cấp cho cá nhân theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.
Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
Sở tư pháp Tỉnh/thành phố cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho:
Công dân Việt Nam có thường trú hoặc tạm trú trong nước;
Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
Người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam;
Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho:
Công dân Việt Nam, người không xác định nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.
Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.
Thành phần hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Theo mẫu tại cơ quan có thẩm quyền): 01 bản chính + 01 bản photo.
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân và 02 bản sao y công chứng;
Sổ hộ khẩu hoặc Giấy ch