thị thực điện tử (e-visa) sẽ được nâng từ 30 lên 90
thị thực điện tử (e-visa) sẽ được nâng từ 30 lên 90
thị thực điện tử (e-visa) sẽ được nâng từ 30 lên 90
Hiệu lực thi hành nâng thời hạn thị thực điện tử lên 90 ngày
Thời hạn thị thực điện tử (e-visa) sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2023. Sau khi được cấp thị thực điện tử, trong 90 ngày người nước ngoài được nhập, xuất cảnh không giới hạn số lần, không phải làm thủ tục cấp thị thực mới
Hỗ trợ thị thực điện tử (e-visa) Liên Hệ 0982488007
thị thực điện tử (e-visa)

thị thực điện tử (e-visa)

 

Call Now Button