Tháng: Tháng Bảy 2023
thị thực điện tử (e-visa) sẽ được nâng từ 30 lên 90
thị thực điện tử (e-visa) sẽ được nâng từ 30 lên 90

Hiệu lực thi hành nâng thời hạn thị thực điện tử lên 90 ngày Thời […]

Call Now Button